Laasalan kylä

Kylä kantatien varrella

Laasalan kylä sijaitsee Soinin keskustasta Alajärvelle vievän tien varrella.

Kylällä on talouksia tällä hetkellä noin 80, osa asunnoista on vapaa-ajan käytössä. Laasala sijaitsee hyvien yhteyksien päässä ison tien varrella, ja ulkopaikkakuntalaisetkin tietävät Laasalan etenkin uimarannastaan. Uimarannalla käy väkeä niin Soinista kuin ulkopaikkakunniltakin. Uimaranta on puhdasvetinen ja turvallinen, ja kyläseuran sauna on tuonut lisäarvoa rantaan.

Laasalassa asuu paljon eri alojen osaajia, mm. ruokahuollon ammattilaisia, maanviljelijöitä, putkimiehiä, kirvesmiehiä ja maanrakennusosaajia. Talkootyöhön on vankka kokemus kylällä toteutetuista projekteista. Talkootyönä on vuosien varrella toteutettu muun muassa kyläkoulun kunnostus, metsästysmajan rakentaminen, Alasen rantaan kota ja uimakopit, sekä Alasen saunarakennus. 

Kyläseura toimii kyläläisten äänitorvena

Laasalan kyläseura on toiminut 50-luvulta saakka. Laasalankylän pienviljelijäyhdistys r.y perustettiin 3.11.1951, ja 28.11.1991 nimi muuttui Laasalan kyläseuraksi.

Kyläseura toimii Laasalan kylän asukkaiden yhteistyöelimenä pyrkimyksenä parantaa alueella vakituisesti tai vapaa-aikanaan asuvien ihmisten hyvinvointia. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on kannustaa alueen asukkaita yhteistoimintaan kotiseutunsa kehittämiseksi sekä kehittää yhteistyötä yhdistyksen toiminta-alueen päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa kylien kehittämisessä ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa. Tarkoituksena on säilyttää maaseutu elinvoimaisena sekä lisätä koko seudun kehittämiseen liittyvää osaamista.

Kyläseura on kerännyt vuosien aikana varoja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. Varainhankinta mahdollistaa osaltaan toiminnan kehittämistä. Kyläseuran toiminta on viime vuosina ollut aktiivista ja toiminnassa on mukana eri-ikäisiä kyläläisiä. Kyläyhteisö puhaltaa yhteen hiileen. Kyläseuran taloudellinen tilanne on vakaa, talkooväkeä on ollut riittävästi, ja kylällä on tekemisen meininki.

 

Scroll to Top